WPBakery Page Builder v6.6.0 – Visual Composer nulled

WPBakery Page Builder Visual Composer for WordPress

to download click here

WPBakery Page Builder là plugin WordPress phổ biến và nâng cao nhất để tạo trang.

Visual Composer là một trình soạn thảo kéo và thả đơn giản cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng tạo bất kỳ bố cục nào mà không cần kiến ​​thức lập trình!

Visual Composer Cho phép kiểm soát hoàn toàn trang web của bạn. Với plugin này, nó rất dễ dàng để tạo một trang web phản hồi và kiểm tra xem mẫu của bạn (hoặc các bộ phận riêng lẻ) hoạt động như thế nào trên các thiết bị khác nhau.

Visual Composer bao gồm hai trình soạn thảo nội dung trực quan, một cho frontend và một cho backend.

 • Xem thêm: trình tạo trang Elementor PRO dành cho nhà thiết kế web chuyên nghiệp

Bạn có thể tạo trang web WordPress của mình bằng trình chỉnh sửa phụ trợ hoặc chuyển quá trình xây dựng trang sang giao diện bên ngoài để thấy ngay bất kỳ thay đổi nào.

Visual Composer là một plugin xây dựng trang WordPress với trình chỉnh sửa Frontend và Backend.

WPBakery Page Builder (Visual Composer) – bán chạy nhất số 1 trong số trình soạn thảo với giao diện kéo và thả. Plugin này được sử dụng bởi hơn 1.000.000 trang web.

Tham gia ngay bây giờ và bắt đầu tạo các trang web WordPress đẹp mắt ngay lập tức với nỗ lực tối thiểu mà không cần sử dụng lập trình và [shortcodes].

Tính năng nổi bật WPBakery Page Builder (Visual Composer)

Tính năng WPBakery Page Builder for WordPress

 • Giao diện kéo và thả trực quan
 • Dễ dàng mở rộng
 • Thiết kế trên Frontend
 • Xây dựng trên Backend
 • Mã hướng đối tượng
 • Sẵn sàng đa ngôn ngữ
 • Hệ thống mẫu và thư viện
 • Thiết kế đáp ứng
 • Trình quản lý vai trò người dùng
 • Hỗ trợ các loại bài đăng tùy chỉnh
 • Cập nhật trọn đời – Miễn phí
 • Hỗ trợ chuyên dụng
 • Shortper Mapper
 • Tùy chọn thiết kế
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Thân thiện với SEO
 • Hỗ trợ thương mại WooCommerce
 • Trình tạo lưới nâng cao
 • Hàng chiều rộng và chiều cao đầy đủ
 • Nền Parallax cho hàng và cột
 • Nền video
 • Bộ lọc hình ảnh
 • Yếu tố của tôi (cài đặt trước phần tử)
 • Chiều cao cột, khoảng trống và vị trí
 • Hỗ trợ trường tùy chỉnh nâng cao
 • Bộ biểu tượng và biểu tượng xã hội
 • Ẩn nội dung
 • Dễ dàng mở rộng
 • Hoàn tác / Làm lại
 • Hỗ trợ RTL
 • Các loại tùy chỉnh luôn có sẵn

WPBakery Page Builder for WordPress

WPBakery - WordPress Page Builder Plugins (formerly Visual Composer) Nulled Free changelog

= 22.02.2021 - v6.6.0 =
- New: prettyPhoto removed and Lightbox2 added to the plugin (prettyPhoto will stay for backward compatibility)
- New: Call to Action element allows to align titles and select tags
- New: FlexSlider updated to 2.7.2 version and RTL support improved in WooCommerce products
- Update: $post variable added to the grid items filter ‘vc_gitem_post_data_get_link_real_title’
- Update: Catalan translation added
- Fix: Frontend editor initialization works properly
- Fix: Drag and drop for section element works properly in the backend editor
- Fix: WPBakery button in the Gutenberg editor works properly
- Fix: Request element parameters are passed properly in the edit form

= 16.12.2020 - v6.5.0 =
- Update: Compatibility with WordPress 5.6
- Update: Compatibility with PHP8
- Fix: Template saving works properly
- Fix: Super admin editor access in multisite works properly
- Fix: setPost() method do_action_ref_array passes arguments correctly
- Fix: Modify with selected grid template loads properly
- Fix: Edit with WPBakery in Gutenberg control appears correctly
- Fix: Edit form loading spinner displayed correctly

= 17.11.2020 - v6.4.2 =
- Fix: WooCommerce 4.7 compatibility issues resolved

= v6.4.1 = 
- Fix: Role manager unfiltered html access improved
- Fix: Role manager Frontend editor access improved
- Update: German translation updated
- New: Rank Math SEO compatibility introduced
- New: Option to exclude categories in the loop parameters
- New: Option to ignore sticky posts in the loop parameters
- Update: jquery updated to jquery-core
- Update: show_in_rest is checked for Gutenberg compatibility
- Update: setTitle allows HTML entities
- Update: Role manager access improved for WordPress user roles
- Fix: Multisite setup works properly for super admin user role
- Fix: Yoast SEO latest version is fully compatible with the editor
- Fix: Autocomplete works properly

Demo: https://codecanyon.net/search/242431

WPBakery Page Builder v6.6.0 – Visual Composer nulled
to download click here