WordPress Download Manager Pro v5.3.3 (+Addons) nulled

WordPress Download Manager Pro Plugin

to download click here

WordPress Download Manager Pro là plugin WordPress tốt nhất để quản lý tệp và bán các sản phẩm kỹ thuật số.

WordPress Download Manager Pro không chỉ là một plugin WordPress khác. WordPress Download Manager là plugin quản lý tệp / tài liệu tốt nhất cho phép bạn quản lý, theo dõi, kiểm soát tải lên tệp và giải pháp thương mại điện tử toàn diện để bán các sản phẩm kỹ thuật số từ trang web WordPress của bạn.

WordPress Download Manager Pro được trang bị tất cả các tính năng bạn cần bán và theo dõi tải lên tệp, chẳng hạn như thay đổi giá, cấp phép, bảo vệ mật khẩu, khả năng hiển thị tải xuống tùy thuộc vào vai trò và khả năng của người tham gia, truy cập và nhiều chức năng khác.

Demo: https://www.wpdownloadmanager.com/

Tính năng nổi bật WordPress Download Manager Pro – Best File Management & Digital eCommerce Plugin

WordPress Download Manager Pro

 • Quản Lý Tài Liệu

  WordPress Download Manager Pro bao gồm tất cả các tính năng bạn cần, Một số tính năng nổi bật quan trọng có tại đây

 • Chia Sẻ Và Quảng Bá

  Tăng cường xuất hiện phương tiện truyền thông xã hội. Khóa tải xuống của bạn bằng các tùy chọn mạng xã hội khác nhau

 • Bán Sản Phẩm Kỹ Thuật Số

  Chuyển đổi trang web của bạn thành một cửa hàng kỹ thuật số hoặc thị trường đầy đủ tính năng chỉ trong vài cú nhấp chuột

 • Thành Viên Và Đăng Ký

  Sử dụng Download Manager Pro & WP Pro Membership, bạn có thể chuyển đổi trang web của mình thành trang web thành viên.

tính năng WordPress Download Manager Pro

WordPress Download Manager Pro v5.3.3 Changelog

= v5.3.3 – Dec 10, 2020 =
Extended terms lock option
Fixed an issue with the meta update in CSV import
Improved download stats view

= v5.3.1 – Nov 18, 2020 =
Added custom taxonomy support with all downloads table
Improved link and page templates
Fixed 2 notices with category handler class was showing for missing/non-existent category slug
Fixed an issue with admin category column
Fixed an issue with the query class

= 5.3.0 =
- Improved wpdm tags
- Fixed an issue with tag shortcode
- Improved wpdm_packages shortcode
- Improved asset manager
- Improved file list on the admin side, added file search option
- Improved email template, added tag support for request vars, user metadata and advanced custom fields
- Fixed an issue with the CSV import
- Improved file type icon detection
- Extended media protection, added thumbnail protection support
- Added custom taxonomy parameter support with wpdm_packages shortcode

Danh sách Addons WordPress Download Manager Pro

Package Theme http://wpdownloadmanager.com/

 • Crypton – WordPress Theme v2.5.1
 • Prime – WordPress eCommerce Theme v2.3.2
 • Prosper – WordPress eCommerce Theme v1.1.0

Addons WordPress Download Manager Pro

 • WPDM – Advanced Custom Fields 2.2.0 (update 30-11)
 • WPDM – Amazon s3 2.9.1 (update 30-11)
 • WPDM – Archive Page 4.0.3 (update 30-11)
 • WPDM – Block Hotlink 3.1.7 (update 30-11)
 • WPDM – Category Manager 2.0.0 (update 30-11)
 • WPDM – Advanced Access Control 3.0.3  (update 30-11)
 • WPDM – Download Limits 2.5.1 (update 30-11)
 • WPDM – Default Values 1.7.1
 • WPDM – File Manager 1.3.1
 • WPDM – Form Lock 1.7.7 (update 30-11)
 • WPDM – Remote FTP browser 2.4.0 (update 30-11)
 • WPDM – Live Forms 3.2.2
 • WPDM – PDF Viewer 2.0.0 (update 30-11)
 • WPDM – Premium Packages v3.9.1 (new)
 • WPDM – Watermark v1.0.1 (new)
 • WPDM – The Movie Database 1.0.0
 • WPDM – File Cart v1.3.1 (update 30-11)
 • WPDM – Private Message v3.2.1 (update 30-11)
 • Xem thêm: tổng hợp Plugin WordPress cao cấp được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

Password: hotrowordpress

wpdm-licenses: Không cần nhập key

Decryption key: DpBgYDfhX9wZRcnMoTAcjA

WordPress Download Manager Pro v5.3.3 (+Addons) nulled
to download click here