WooCommerce Private Store v1.5 nulled

WooCommerce Private Store

to download click here

Plugin WooCommerce Private Store – Làm cho WooCommerce Riêng tư. Cửa hàng WooCommerce riêng ẩn hoàn toàn cửa hàng WooCommerce của bạn, tạo khu vực cá nhân cho các thành viên. Lý tưởng cho bán buôn.

Thông tin: https://barn2.co.uk/wordpress-plugins/wooco…-private-store/

QUY TẮC GIỚI THIỆU TÙY CHỈ
Trang đăng nhập bí mật cung cấp quyền truy cập người dùng độc quyền
Đăng nhập hoặc nhập mật khẩu để mở khóa toàn bộ cửa hàng
Sử dụng có hoặc không có tài khoản riêng Hồ sơ người dùng

WooCommerce Private Store v1.5:  WooCommerce Private Store v1.5.zip

WooCommerce Private Store v1.5 nulled
to download click here