Ultimate Member Notices Addon v2.0.8 nulled

Ultimate Member Notices Addon v2.0.8

to download click here

Thông báo cho người dùng về thông tin quan trọng hoặc cho họ biết về các chương trình khuyến mãi hoặc tính năng mới bằng cách sử dụng các thông báo có điều kiện.

Các tính năng chính

  • Tạo một số lượng thông báo không giới hạn
  • Hiển thị thông báo trang web rộng bằng cách sử dụng thông báo chân trang
  • Hiển thị thông báo cá nhân ở bất cứ đâu bằng cách sử dụng mã ngắn
  • Hiển thị thông báo cho mọi người, người dùng đã đăng xuất, người dùng đã đăng nhập hoặc chỉ với một số vai trò nhất định.
  • Dễ dàng tùy chỉnh kiểu dáng của từng thông báo
  • Ghi lại số lượng người nhấp vào biểu tượng đóng trên mỗi thông báo
  • Hiển thị nút gọi hành động tùy chọn trên mỗi thông báo
  • Thêm một biểu tượng tùy chỉnh cho mỗi thông báo
  • Hiển thị thông báo cho người dùng chưa tải lên hồ sơ hoặc ảnh bìa hoặc những người chưa điền vào một trường cụ thể
Download Ultimate Member Notices Addon v2.0.8 Nulled Free

= v2.0.8: December 10, 2020 =
* Tweak: WordPress 5.6 compatibility (fixed issue with deprecated .load() function in JS)

Xem thêm: Tổng hợp Plugin Ultimate Member hỗ trợ cập nhật liên tục

Ultimate Member Notices Addon v2.0.8 nulled
to download click here