Ultimate Member Groups Addon v2.2.4 nulled

Ultimate Member Groups Addon v2.2.4

to download click here

Tải xuống miễn phí Ultimate Member Groups Addon Premium Nulled

Cho phép người dùng tạo và tham gia các nhóm xung quanh các chủ đề được chia sẻ, sở thích, v.v.

Các tính năng chính

  • Cho phép người dùng tạo nhóm
  • Cho phép người dùng tham gia nhóm
  • Cài đặt kiểm duyệt nhóm
  • Người dùng có thể đăng theo nhóm
  • Người dùng có thể chọn cài đặt quyền riêng tư của nhóm (riêng tư, ẩn, công khai)
  • Người dùng có thể xem các nhóm của họ từ hồ sơ của họ hoặc bất kỳ trang nào bằng cách sử dụng shortcode
  • Danh mục và thẻ có sẵn cho các nhóm
  • Quyết định ai có thể mời thành viên vào một nhóm (Quản trị viên nhóm, người điều hành hoặc tất cả thành viên)
  • Bài kiểm duyệt có sẵn cho bài viết nhóm
  • Thêm hình ảnh nhóm

Xem thêm: Tổng hợp Plugin Ultimate Member hỗ trợ cập nhật liên tục

Ultimate Member Groups Addon v2.2.4 nulled
to download click here