Typer v1.9.7 Nulled – Amazing Blog and Multi Author Publishing Theme nulled

Typer - Blog tuyệt vời và xuất bản nhiều tác giả Theme - Tin tức / Biên tập Blog / Tạp chí

to download click here

Theme Typer là WordPress nhanh và hiện đại được xây dựng cho các nhà xuất bản, người viết blog và các trang web tạp chí tin tức. Typer cho phép bạn có Hồ sơ người dùng phía trước và cho phép người khác xuất bản các bài viết trên trang web của bạn. Viết các bài đăng trên blog với trình tạo Gutenberg được hỗ trợ 100% và xây dựng các trang đích tuyệt vời với Elementor.

Typer v1.9.7 Nulled – Amazing Blog and Multi Author Publishing Theme nulled
to download click here