Scrapes v2.1.0 NULLED – WordPress Auto Post And Crawler Plugin Scrapes nulled

Automatic WordPress Scraper Plugin

to download click here

Scrapes là một plugin WordPress tự động sao chép nội dung từ một trang web vào trang WordPress.

Scrapes rất dễ sử dụng, không yêu cầu bất kỳ kỹ năng lập trình nào và được thiết kế để thuận tiện hơn cho người dùng.

Bạn không còn cần các API yêu cầu đăng ký và cung cấp quyền truy cập hạn chế và bạn cũng có thể nhận dữ liệu từ các trang web không hỗ trợ API. Lên lịch một lần và thực hiện công việc tự động của bạn 24/7!

Demo: https://octolooks.com/wordpress-auto-post-and-crawler-plugin-scrapes/

Tính năng nổi bật WordPress Auto Post And Crawler Plugin Scrapes

Scrapes plugin

  • Hỗ trợ 3 chế độ hoạt động: Single scraping, Serial scraping, Feed scraping (RSS)
  • Bảng điều khiển chi tiết: Xem tất cả các tác vụ của bạn trên một màn hình
  • Hỗ trợ tất cả các Field trong WordPress
  • Bộ chọn hình ảnh (Visual selector)
  • Tự động phát hiện nội dung cần thiết (Auto detect)
  • Nhận các đối tượng cập nhật từ nguồn cấp dữ liệu (RSS) của các trang web
Download Scrapes v2.1.0 - Automatic WordPress Scraper and Content Crawler Plugin Nulled Free

- New feature – Bing Microsoft Translator
- New feature – DeepL Translator
- New feature – Google Translate (Official)
- New feature – Yandex Translate
- Improvement – Minor code fixes.
- Improvement – Fix for translation feature.

Scrapes v2.1.0 NULLED – WordPress Auto Post And Crawler Plugin Scrapes nulled
to download click here