LoftLoader Pro v2.3.0 – Preloader Plugin for WordPress nulled

LoftLoader Pro

to download click here

LoftLoader Pro là một plugin tải trước trang WordPress nhỏ nhưng mạnh mẽ để thêm hình ảnh động tải trước độc đáo và thú vị vào trang web của bạn.

Giao diện plugin LoftLoader Pro từ cửa hàng Codecanyon có một số lượng lớn các tùy chọn hữu ích. Không giới hạn màu sắc để phù hợp với thương hiệu của bạn. Chất lượng và tốc độ cao. Được xây dựng trên CSS3. Dễ dàng chỉnh sửa và xem trước thời gian thực. Bảng cài đặt cải tiến và thanh lịch.

Demo: https://codecanyon.net/search/17339671

Tính năng nổi bật LoftLoader Pro – Preloader Plugin for WordPress

Tính năng LoftLoader Pro - Preloader Plugin for WordPress

LoftLoader Pro - Preloader Plugin for WordPress v2.3.0 Nulled Free Changelog

= v2.3.0 =
* New: Background Section - new Ending Animation: Slide Down
* New: Added "Additional Display Option" for Smooth Page Transition
* New: For developers - added API for Smooth Page Transition. Then developers can use Smooth Page Transition on custom HTML element
* Improved: Random Message content issue when Smooth Page Transition is enabled
* Improved: Option to adjust the order of loading JavaScript
* Changed: Minimum Load Time - The upper limit of the value is changed to 30 seconds
* Fixed: Display On - Handpick request error
* Fixed: Minor CSS issues on Chrome browser on iOS

= v2.2.3 =
* Improved: Compatibility with WordPress 5.5
* New: Display On - "Sitewide" - New option to manually exclude pages/posts
* New: Display On - "All Pages" - New option to manually exclude pages
* New: Loader - New option to use custom HTML loader
* Fixed: Conflicts between "Translate Press" and the "Smooth Page Transition" feature of LoftLoader Pro
* Fixed: Minor CSS issues

password: Xem hướng dẫn bên dưới

LoftLoader Pro v2.3.0 – Preloader Plugin for WordPress nulled
to download click here