YOOtheme Pro v2.4.4 & WidgetKit v3.0.15 nulled

YooTheme Pro WordPress

para descargar haga clic en aquí

YooTheme Pro WordPress là một công cụ xây dựng trang web mới, sáng tạo sẽ cách mạng hóa cách WordPress phát triển các mẫu.

Trình thiết kế trang web cho phép bạn kiểm soát các cài đặt của mẫu, kiểu trang và bố cục trang, cũng như các mô-đun và menu. YooTheme Pro tích hợp bản xem trước sẽ tự động hiển thị tất cả các thay đổi mà bạn đã thực hiện trong mẫu mà không cần làm mới trang.

Tạo nội dung độc đáo đòi hỏi nhiều thời gian nếu bố cục tẻ nhạt sẽ làm cho trang không chuẩn. Tất cả điều này sẽ thay đổi với trình thiết kế trang mới, nó sẽ cho phép bạn ngay lập tức tạo bố cục mà không cần viết mã.

Bạn có thể chọn bố cục sẵn sàng hoặc tạo bố cục của riêng mình bằng giao diện kéo và thả đơn giản. Tính năng này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và cho phép bạn tạo một trang web chỉ trong vài giờ và quan trọng nhất là bạn sẽ có đánh dấu hoàn hảo tương thích với các mẫu mới.

Manifestación: https://yootheme.com/pro

Tính năng nổi bật YOOtheme Pro – The most powerful WordPress page builder

YooTheme Pro WordPress Theme

 • Thiết kế và xây dựng trang web của bạn một cách trực quan.
 • Hơn 35 elements để xây dựng nội dung của bạn
 • Hơn 250 bố cục layouts trình tạo trang
 • Tải nội dung động từ bất cứ nơi nào vào bố trí của bạn.
 • YOOtheme Pro với hơn 200 kiểu dáng style đẹp
 • Tùy biến kiểu cho phép bạn thay đổi giao diện trang web của mình. Sửa đổi phông chữ, màu sắc, khoảng cách – tất cả mà không cần phải viết bất kỳ CSS nào.
 • 17 bố cục tiêu đề cho mọi mục đích
 • 3 bố cục tiêu đề di động
 • Thư viện bố cục và làm cho footer của bạn nổi bật trên mỗi trang
 • YOOtheme Pro cũng có nhiều tùy chọn cho bố cục blog và bài đăng
 • YOOtheme Pro hỗ trợ đầy đủ WooCommerce, plugin thương mại điện tử WordPress miễn phí và tự động tạo kiểu cho các trang
 • Responsive & Retina Ready
 • Tải nhanh, tối ưu SEO
 • Tùy chỉnh dễ dàng
 • Child Theme
 • Hơn 20 bản dịch, Polylang, WPML
YOOtheme Pro - Powerful theme and page builder for WordPress v2.4.4 Nulled Free Changelog

2.4.4 (March 15, 2021)
Fixed
Fix copying view properties for 3rd party components (Joomla)
Fixed
Fix article event type source (Joomla)

2.4.1 (March 5, 2021)
Fixed
Fix setting default values for source prop filters and arguments
Fixed
Fix breadcrumbs element on builder page (Joomla)
Fixed
Fix boxshadow field preview
2.4.0 (March 04, 2021)
Added
Add user as custom source
Added
Add tags as custom source (Joomla)
Added
Add non-hierarchical taxonomies as custom sources (WordPress)
Added
Add the current logged in user as site source
Added
Add guest user field to site source
Added
Add concatenated source fields for list and checkboxes fields (Joomla)
Added
Add concatenated source fields for ACF select and checkbox fields and the Toolset checkboxes field (WordPress)
Added
Add template support for 404 error pages
Added
Add template support for Tagged Items, List All Tags, Search, Smart Search and Single Contact (Joomla)
Added
Add template support for author, date, search and non-hierarchical taxonomy archives (WordPress)
Added
Add filter to load tags from the selected parent tag only (Joomla)
Added
Add Show Taxonomy option to Meta field (Joomla)
Added
Add dynamic condition filters "Starts/Ends with"
Added
Add theme settings import and export buttons to advanced settings
Added
Add download all buttons to My Layouts, My Styles and My Element Presets libraries
Added
Add Panel Slider element to builder
Added
Add Search element to builder
Added
Add Nav element to builder
Added
Add viewport height option to Map element
Added
Add custom marker icon to Map element
Added
Add marker clustering to Map element
Added
Add custom cluster icons and text colors to Maps element
Added
Add meta, image and link fields and settings to Map element
Added
Add minimum zoom and maximum zoom to Maps element
Added
Add Location custom field (Joomla)
Added
Add filter animations to Grid and Gallery elements
Added
Add panel style option to Grid Item and Panel Slider Item elements
Added
Add background size options for 100% width and height to Section and Column elements
Added
Add visibility option for background videos to Section element
Added
Add selecting an image from Media Library in builder will select the alt text too (WordPress)
Added
Add help videos for the page builder, layout library, element library and sections
Added
Add support for resizing webp images
Added
Add multi-line border radius option to form in style customizer
Added
Add customizer shows error in dev tools if duplicate id attributes are found
Changed
Rename Slider element to Overlay Slider
Changed
Rename Map Marker element to Map Item
Changed
Google Maps has at most one info window open at any time in Maps element
Changed
Split settings of item elements into content and settings tabs
Changed
Search view no longer requires jQuery/Bootstrap (Joomla)
Changed
Date filter no longer shows current date for empty value
Removed
Remove order by Id in custom posts query, use date instead (WordPress)
Fixed
Fix text alignment not working for table headings in Table element
Fixed
Fix background color for blending mode in Overlay Slider element
Fixed
Fix tags with special characters cause filter to break
Fixed
Fix do not show empty popups in Maps element
Fixed
Fix setting active menu item for children (WordPress)
Fixed
Fix popup position in Maps element if Leaflet is used
Fixed
Fix editor no longer strips HTML markup
Fixed
Fix filter navigation in Grid and Gallery element if first tag is a number

2.3.32 (February 12, 2021)
Fixed
Fix generating routes (Joomla)

2.3.31 (February 05, 2021)
Changed
Remove on standard property zoom property from Bootstrap (Joomla)
Fixed
Fix JPEG image orentation based on embeded EXIF data
Fixed
Fix page builder button in frontend editing with sh404sef plugin enabled (Joomla)
Fixed
Fix missing hook wp_body_open in header.php (WordPress)

2.3.30 (February 02, 2021)
Changed
Update Leaflet version to 1.7.1
Fixed
Fix builder element with attribute selectors in custom CSS field
Fixed
Fix background image resizing with lazy loading disabled

2.3.29 (January 22, 2021)
Fixed
Fix gallery subnav

2.3.28 (January 22, 2021)
Changed
Change archive heading from h3 to h1 (WordPress)
Fixed
Fix generating routes (Joomla)
Fixed
Fix customizer if "Shared Sessions" setting is enabled (Joomla)
Fixed
Fix customizer overrides theme style params other than 'config' (Joomla)
Fixed
Fix some SVG images
Fixed
Fix filter in Grid and Gallery element

2.3.27 (January 14, 2021)
Fixed
Fix missing less styles

2.3.26 (January 14, 2021)
Fixed
Fix breadcrumbs not rendering article item (Joomla)
Fixed
Fix saving builder article for editors other than TinyMCE (Joomla)
Fixed
Fix admin.css is no longer loaded on edit module view (Joomla)

2.3.25 (December 10, 2020)
Fixed
Fix missing YOOtheme Builder button (WordPress)

2.3.24 (December 08, 2020)
Fixed
Fix sorting in builder
Fixed
Fix page builder button with multilanguage and sh404sef plugin enabled (Joomla)

2.3.23 (December 07, 2020)
Fixed
Fix scrollspy animations

2.3.22 (December 07, 2020)
Fixed
Fix mimetype for generated images
Fixed
Fix modal footer buttons in TinyMCE fullscreen mode (Joomla)
Fixed
Fix breadcrumbs not rendered when caching enabled (Joomla)
Fixed
Fix builder section scrolls to top unexpectedly
Fixed
Fix builder with no layout renders empty page

2.3.21 (December 03, 2020)
Fixed
Fix background images not loading with lazy loading disabled

2.3.20 (December 02, 2020)
Fixed
Fix image path handling with WPML enabled (WordPress)
Fixed
Fix page layout for article view with caching enabled (Joomla)

2.3.19 (November 26, 2020)
Fixed
Fix mapping of nested group/repeater ACF fields (WordPress)
Fixed
Fix page builder button not showing on article edit form without editor-xtd buttons (Joomla)
Fixed
Fix 'Limit By Tags' list shows categories (Joomla)

2.3.18 (November 20, 2020)
Fixed
Fix use unique source schema cache files
Fixed
Fix php warning with ArticleEventType (Joomla)
Fixed
Fix link picker modal height (Joomla)
Fixed
Fix imagelist field (Joomla)

2.3.17 (November 18, 2020)
Fixed
Fix breadcrumbs for date archive pages (WordPress)

2.3.16 (November 16, 2020)
Added
Add fullscreen button to visual editor (WordPress)
Fixed
Fix social icons not being rendered in mobile header
Fixed
Fix 'enter' closes customizer on search input in modals
Fixed
Fix module section causes error in customizer (Joomla)
Fixed
Fix 'Posts page' menu item active on custom post type post (WordPress)
Fixed
Fix images with capitalized file extension not resizing

2.3.15 (November 05, 2020)
Fixed
Fix templates without layout cause blank page (WordPress)
Fixed
Fix templates no longer match on WooCommerce pages (WordPress)
Fixed
Fix notice if tinymce plugin is not installed (Joomla)

2.3.14 (November 03, 2020)
Fixed
Fix featured image not collapsing in dynamic content source (WordPress)
Fixed
Fix filtering of custom posts query (WordPress)
Fixed
Fix error "Invalid page template." while saving page in builder (WordPress)

= v2.3.13 =
### Changed

- Files returned by Filesystem sources must be located in systems upload folder
### Fixed
- Fix widget rendering in widget element (WordPress)
- Fix site > page title source (Joomla)
- Fix missing limit filter for repeatable text fields (Joomla)

Password: xem hướng dẫn cuối bài viết

Thông báo: Hotrowordpress đang fix link download, công việc này có thể mất đến vài ngày. Mong các bạn thông cảm và đợi thêm giúp nhé! Mọi chi tiết hoặc cần gấp liên hệ trực tiếp qua các kênh social hoặc email nhé!

YOOtheme Pro v2.4.4 & WidgetKit v3.0.15 nulled
para descargar haga clic en aquí