YITH Cost of Goods for WooCommerce Premium v1.2.6 nulled

YITH Cost of Goods for WooCommerce Premium

para descargar haga clic en aquí

YITH Cost of Goods for WooCommerce Premium để tìm ra lợi nhuận của sản phẩm của bạn. Một công cụ quản lý đơn giản và mạnh mẽ cho phép bạn liên tục theo dõi các xu hướng thương mại điện tử và phân tích mối quan hệ giữa giá trị sản phẩm và thu nhập ròng của bạn.

Sử dụng bảng điều khiển, bạn có thể chỉ định, ví dụ: chi phí vận chuyển, thuế, phí VAT, cổng thanh toán và tổng quan đầy đủ về tổng chi phí của bạn: điều này sẽ giúp bạn xác định sản phẩm nào có tỷ suất lợi nhuận cao hơn (và không nhất thiết là những sản phẩm nào bán nhiều nhất!), bạn sẽ nhận được lợi nhuận gì trong trường hợp khuyến mãi hoặc giảm giá và giá bán sẽ bao gồm tất cả các chi phí, đặc biệt là những khoản thường không được chú ý và điều đó thực sự có thể ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp.

Tính năng cao cấp YITH Cost of Goods for WooCommerce Premium

 • Thêm chi phí tốt cho tất cả các sản phẩm của cửa hàng của bạn
 • Hỗ trợ đầy đủ các sản phẩm khác nhau: chèn một chi phí tốt với cùng số tiền hoặc khác nhau cho mỗi biến thể sản phẩm
 • Báo cáo chi tiết về doanh số cửa hàng của bạn
 • Kiếm được dễ dàng thu nhập của mỗi sản phẩm được bán
 • Lọc báo cáo bán hàng theo:
  • ngày
  • sản phẩm
  • thể loại
  • nhãn
  • lĩnh vực tùy chỉnh
 • Báo cáo chi tiết về sản phẩm chứng khoán
 • Khả năng tính toán lợi nhuận tiềm năng do bán sản phẩm trong kho
 • Khả năng bao gồm hoặc không từ các báo cáo bán hàng:
  • thuế
  • chi phí vận chuyển
  • chi phí bổ sung
 • Xuất báo cáo chứng khoán của bạn thành tệp CSV Mới
 • Nhập giá thành sản phẩm của bạn từ WooCommerce Chi phí hàng hóa mới
 • Quyết định khi hiển thị các sản phẩm trong Báo cáo chi phí hàng hóa: chỉ khi sản phẩm được hoàn thành, nếu nó đang xử lý hoặc đã hoàn thành hoặc hiển thị chúng cho tất cả các đơn hàng Mới
 • Tương thích với Bộ chuyển đổi tiền tệ Aelia: có chi phí hàng hóa được cập nhật cho mỗi loại tiền tệ trong cửa hàng của bạn Mới

Changelog: YITH WooCommerce Cost of Goods Premium

Download YITH WooCommerce Cost of Goods Premium v1.2.6 Nulled Free
= v1.2.6 - Released on 17 September 2020 =
* New: Support for WooCommerce 4.5
* Update: plugin fw
* Fix: fixed the get cost method with variations without a cost
* Fix: fixed non-numeric value
* Dev: changes in the apply cost

= v1.2.5 - RELEASED ON 11 AUGUST 2020 =
New: Support for WooCommerce 4.4
New: Support for WordPress 5.5
Update: plugin framework
Dev: added an object check
New: added a new option to exclude the shipping from the total cost

= v1.2.4 - Released on 06 July 2020 =
* New: Support for WooCommerce 4.3
* Update: plugin framework

= v1.2.2 - Released on 05 May 2020 =
* New: Support to WooCommerce 4.1
* Update: updated plugin fw
* Update: updated plugin languages
* Dev: updated the plugin settings page slug
* Dev: changed the type number field in the settings
* Dev: Minor changes

= v1.2.0 - Released: Nov 06, 2019 =
New: support WooCommerce 3.8
Tweak: improve the totals in the report, now it's the table footer and not a different table
Tweak: added some changes in the report, now the average columns show a real average between the different product prices and margins
Tweak: now, the variations cog have more priority than the parent product
Tweak: Improving the plugin performance and making minor changes
Update: updated plugin fw
Update: updated .pot
Fix: fixed an issue with the pagination
Fix: fixed "Call to a member function is_type() on boolean" error
Fix: now, the variations cog is automatically updated when adding a cog to the parent product
Fix: fixed the cog in the imported variation from the WooCommerce plugin
Dev: added a new condition to avoid a non object warning

Manifestación: https://yitheme.com/theme/plugins/yith-wo…-cost-of-goods/

pass: hotrowordpress

Hướng dẫn lấy pass download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

 • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy password download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .cc như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
 • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .cc suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

YITH Cost of Goods for WooCommerce Premium v1.2.6 nulled
para descargar haga clic en aquí