Scroll Magic WordPress v4.2.1 NULLED – Scrolling Animation Builder Plugin nulled

Scroll Magic WordPress – Scrolling Animation Builder Plugin

para descargar haga clic en aquí

Scroll Magic WordPress – Scrolling Animation Builder Plugin là phiên bản WordPress của ScrollMagic.io jquery. Plugin giúp bạn dễ dàng phản ứng với vị trí cuộn hiện tại của người dùng. Đó là plugin hoàn hảo cho bạn nếu bạn muốn…


 • Tạo hoạt ảnh dựa trên vị trí cuộn – kích hoạt hoạt ảnh hoặc đồng bộ hóa nó với chuyển động của thanh cuộn (như điều khiển chà phát lại).
 • Ghim một phần tử bắt đầu từ một vị trí cuộn cụ thể – vô thời hạn hoặc trong một số tiến độ cuộn hạn chế (cố định elements).
 • Dễ dàng thêm hiệu ứng thị sai vào trang web của bạn.
 • Blah blah ..

ScrollMagic là một Plugin chuẩn của WordPress một mình. Bạn có thể sử dụng nó chỉ cần WordPress.


Manifestación: https://codecanyon.net/item/scroll-magic-wordpress-scrolling-animation-builder-plugin/19418234


Scroll Magic WordPress – Scrolling Animation Builder Plugin

Scroll Magic WordPress – Scrolling Animation Builder Plugin

Scroll Magic WordPress – Scrolling Animation Builder Plugin

Scroll Magic WordPress – Scrolling Animation Builder Plugin

Scroll Magic WordPress – Scrolling Animation Builder Plugin

Scroll Magic WordPress - Plugin trình tạo hoạt ảnh cuộn - 3

Scroll Magic WordPress - Plugin trình tạo hoạt ảnh cuộn - 4

Scroll Magic WordPress - Plugin trình tạo hoạt ảnh cuộn - 5

Scroll Magic WordPress - Plugin trình tạo hoạt ảnh cuộn - 6

Scroll Magic WordPress - Plugin trình tạo hoạt ảnh cuộn - 7

Scroll Magic WordPress - Plugin trình tạo hoạt ảnh cuộn - 8

Scroll Magic WordPress - Plugin trình tạo hoạt ảnh cuộn - 9

Scroll Magic WordPress - Plugin trình tạo hoạt ảnh cuộn - 10

Scroll Magic WordPress - Plugin trình tạo hoạt ảnh cuộn - 11

Changelog: Scroll Magic WordPress – Scrolling Animation Builder Plugin

Download Scroll Magic WordPress v4.2.1 - Scrolling Animation Builder Plugin Nulled Free

v4.2.1
2021 - May - 18
improvement core 1.4.4.1
improvement Demo Lemugs 03
improvement Demo Alfred 01
improvement Demo Alfred 05
improvement minor Javascript
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript

v4.2.0
2021 - May - 03
improvement About Page
improvement Demo Cafe 05
improvement Demo Alfred 04
improvement Demo Alfred 02
improvement minor Javascript
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript

v4.1.9
2021 - Apr - 24
improvement core 1.4.4
improvement Demo Ipad 04
improvement Demo Lemugs 02
improvement Demo Alfred 01
improvement minor Javascript
improvement check update newest version
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript

v4.1.8
2021 - Apr - 06
feature Auto check update newest version
feature Verified button in settings page
feature Button update plugin in about page
feature Password field
improvement Demo Ipad 02
improvement Demo Lemugs 05
improvement Demo Alfred 02
improvement Demo Alfred 06
improvement minor Javascript
improvement minor CSS editor
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript for WP 5.7

v4.1.6
2021 - Mar - 08
feature Hover style in admin
feature Lib tippy js
improvement Core 1.4.2
improvement minor JS

v4.1.5
2021 - Feb - 17
feature Tabs for plugin settings
feature Clipboard Function
feature About Class
improvement Core 1.4.1
improvement minor CSS for component
bug-fix minor CSS

v4.1.4
2021 - Feb - 07
feature link to Support and Guide for about-page in backend
improvement Style for about-page in back-end
improvement Core version 1.4.0
bug-fix minor css

v4.1.3
2021 - Jan - 22
improvement ScrollMagic js library
improvement gsap js library
improvement velocity js library
feature ScrollToPlugin js library
bug-fix scroll problem for Bridge theme

v4.1.2
2021 - Jan - 05
improvement style for scene builder
improvement style button in admin panel
improvement html-Dom Class to 1.9.1
improvement Core version 1.3.9.1

= v4.1.1 =
2020 - Dec - 10
improvement style for about page
improvement style for settings page
improvement Core version 1.3.9
bug-fix javascript button delete
bug-fix javascript button add

v4.1.0
2020 - Sep - 24
feature URL for single image shortcode
feature target for single image shortcode
bug-fix old scene sequence image shortcode
bug-fix old scene single image shortcode
bug-fix old scene group image shortcode
bug-fix conflict with old version

v4.0.9
2020 - Oct - 30
feature condition to the fields in editor settings
feature URL-field for text element
feature target-field for text element
bug-fix Compatible with SM old version
bug-fix conflict FL builder

v4.0.8
2020 - Oct - 14
improvement Google font picker
improvement UI of editor
improvement Core version 1.3.8
bug-fix Compatible with WP 5.5.1
bug-fix Compatible with Colorpicker

v4.0.7
2020 - Aug - 09
feature Add custom font for shortcode
improvement Resort the fields, group field in Scene settings
improvement Text-shortcode
improvement Button-shortcode
improvement Style form in plugins settings
improvement Update items in about-page
improvement Core v1.3.7
bug-fix Conflict CSS with WPB

v4.0.6
2020 - July - 26
improvement Core v1.3.6
improvement Tab navigation for the Options settings page
improvement "About" page
improvement Default Option settings page
improvement Link to purchase settings page in import popup
bug-fix Minor javascript

v4.0.5
2020 - July - 09
improvement number field editor
improvement text field editor
improvement label editor
improvement performance
improvement font selector
improvement button style
improvement images for scene type
improvement scenes manager
improvement the documentation

v4.0.4
2020 - June - 27
improvement alert editor
improvement color editor
improvement text demo editor
improvement show/hide sidebar
improvement type of shortcode

v4.0.3
2020 - June - 08
improvement Display all scenes
improvement Shortcode of scene
improvement Support font-awesome Backend
improvement Quality feedback

v4.0.2
2020 - May - 19
feature Add new style TextDance random to
feature Add new style TextDance random from
improvement Default SVG stroke Width
improvement Default SVG stroke

v4.0.1
2020 - May - 04
improvement TextDance default false
improvement Stroke SVG default null
improvement Stroke width SVG default null
improvement Unable fill

v4.0.0
2020 - April - 24
feature Theme UI
feature Import date
feature Import template
feature Export date
feature Type of scene
feature Shortcode scene
feature Shortcode scene
feature Text Dance
feature Play video, audio
feature Video time-Lapse
feature Preview draw SVG, sequence, play audio, video...
feature Resize right bar settings
feature Ruler
improvement Update react js
improvement Draw SVG
improvement Add sub menu


contraseña: Xem hướng dẫn bên dưới

Thông báo: Hotrowordpress đang fix link download, công việc này có thể mất đến vài ngày. Mong các bạn thông cảm và đợi thêm giúp nhé! Mọi chi tiết hoặc cần gấp liên hệ trực tiếp qua các kênh social hoặc email nhé!

Hướng dẫn lấy pass download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

 • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy password download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .cc như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
 • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .cc suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

Scroll Magic WordPress v4.2.1 NULLED – Scrolling Animation Builder Plugin nulled
para descargar haga clic en aquí