ListingPro v2.6.5 NULLED – WordPress Directory Theme nulled

ListingPro - Chủ đề thư mục WordPress

para descargar haga clic en aquí

ListingPro – WordPress Directory Theme là một chủ đề thư mục sẽ giúp bạn tạo một trang web danh mục thân thiện với người dùng được phát triển trên cơ sở các công nghệ Bootstrap và MapBox hiện đại.

ListingPro được điều chỉnh cho cả người mới và người dùng cao cấp hơn. ListingPro có thiết kế thanh lịch sẽ mang lại cho trang web của bạn một kiểu dáng đẹp và nhấn mạnh nội dung của bạn, khách truy cập của bạn sẽ biết ơn bạn.

ListingPro hỗ trợ bản đồ Google với các điểm đánh dấu và phần có thể tùy chỉnh với giá cả, đánh giá, chi tiết liên hệ và trang blog. Có một bố cục riêng để thêm một đối tượng vào thư mục. Công cụ tìm kiếm tiên tiến mạnh mẽ.

Bảng điều khiển người dùng thuận tiện. Cài đặt màu không giới hạn và nhiều thông số khác thông qua bảng quản trị. Phông chữ đẹp Biểu tượng tuyệt vời. Mã sạch và bố trí đáp ứng sẽ giúp thúc đẩy công cụ tìm kiếm.

Manifestación: https://themeforest.net/search/19386460

Tính năng nổi bật ListingPro – WordPress Directory Theme

Tính năng ListingPro - WordPress Directory Theme

  • Checkout: Một hệ thống thanh toán tích hợp để kiếm tiền ngay lập tức
  • Kế hoạch giá: Tạo các gói miễn phí và trả phí không giới hạn
  • Quản lý quảng cáo: Hệ thống Quảng cáo tích hợp cho phép chủ sở hữu ListingPro kiếm tiền
  • Inbox: Hệ thống nhắn tin nội bộ
  • Quản lý sự kiện: Hãy để các chủ doanh nghiệp tổ chức một sự kiện và quảng bá nó trên danh sách của họ
  • Deals & Coupons: Chủ sở hữu danh sách có thể thúc đẩy kinh doanh nhiều hơn bằng cách cung cấp các giao dịch & phiếu giảm giá
  • Quản lý danh mục, Hóa Đơn, Báo Cáo, Tương thích mọi thiết bị, Schema Markup…
ListingPro - WordPress Directory Theme v2.6.5 Nulled Free Changelog

= 20th April 2021 | Version 2.6.5 =
> Improved: App View 2 Design Optimized
> Fixed: Menus in dashboard translations
> Fixed: Campaigns tab in dashboard translations
> Fixed: Remaining days display in minus
> Fixed: Required Submission in listings
> Fixed: Claimer emails on instant signup
> Fixed: Quick tips on submission
> Fixed: Reviews reply date translations
Additional logs will be updated soon.

= 23rd March 2021 | v2.6.4 =
> Updated: WPBakery Plugin
> Updated: Redux Framework Plugin
> Improved: While creating event there is a time picker added with date picker.
> Fixed: After demo import Blog and the page layout not set.
> Fixed: Pay per Click (PPC) Ads not showing correct data.
> Fixed: Fixed Header Optimized
> Fixed: Submit listing with Fill-o-Bot while category not selected still submits.
> Fixed: If phone# not added while adding listing WhatsApp# also didn't display.
> Fixed: Banner style Banner with side search have no option to change banner taxonomy.
> Fixed: Ad Campaign created with only Sidebar Ads, showing in other spots.
> Fixed: Event start date and end date issue fixed.
> Fixed: Google address not added and there are two lines appear in detail style 4.
> Fixed: Add menu not working with multiple group.
> Fixed: Grid/List switcher is not working with listing with sidebar filter.
> Fixed: Ads display multiple time on archive with listing compact view.
> Fixed: During listing submission Same Day can be added multiple times.
> Fixed: Currency is changes from the Ads Campaign while changing from theme options.
> Fixed: Listing is not selected on payment checkout page.
> Fixed: Detail page coupon count-down design issue.
> Fixed: FireFox - Geo location not working.
> Fixed: FireFox - Map for contact us page doesn't work.
> Fixed: FireFox - Map is not working.
> Fixed: FireFox - Sidebar menu is not working.

= 10th February 2020 | Version 2.6.3 =
> Fixed: Latest WordPress Compatibility
> Fixed: Nextend Social Login Compatibility issue
> Fixed: Listing is not selected on payment checkout page.
> Fixed: Listing not showing on checkout, another listing is selected, session is not creating.
> Fixed: On listing submit page, empty additional field showing on Detail page.
> Fixed: RestaurantPro: Archive page design issue on scrolling.
> Fixed: Detail page coupon time design issue.
> Fixed: Map is not showing on Firefox.
> Fixed: Archive search without header form does not give proper results.
> Fixed: Archive search filters on app view.
> Fixed: Currency is changing from the Ads Camping while changing the Currency from theme options.
> Fixed: Ads created by payment through stripe don't save the checked ad type check boxes on backend.
> Fixed: on edit listing some times it show two block of features it should show only one.
> Fixed: By checking Full address field as required, manual Address also becomes required.

= 20th December 2020 | Version 2.6.2 =
> Fixed: On load archive page in app view form fields display
> Fixed: On edit listing preselected features are not checked
> Fixed: On submit & edit listing location with map pin doesn't work
> Fixed: Issue submitting listing when using fill-o-bot
> Fixed: HTML Entities code is showing on the frontend
> Fixed: Claimed listing doesn't show lead-form if admin select the option to show it
> Fixed: On Edit Listing Page if media is mandatory form is unable to successfully submit

= 7th December 2020 | Version 2.6 =
> Updated: Days on event app view detail page are now translated
> Fixed: Pages Footer Menu issue in App View.
> Fixed: On mobile archive on App View 1 open now filter
> Fixed: On App view open now filter doesn't work
> Fixed: Weekdays Adding Multiple Time.
> Fixed: Listing Open now and Close Now Issue.
> Fixed: Coupons time according to timezones in the world
> Fixed: Plan Price with decimals throws an error while changing plan.
> Fixed: During claim plans name were not coming right
> Fixed: Change plan from backend does not change the days of the plan
> Fixed: If Hide google ads in pricing plan is on, it doesn't show on front-end.
> Fixed: With Unlimited Duration Plan, on payment checkout Page show Duration: Days.
> Fixed: Booking start and end slot are not working according to the time of listing.
> Fixed: Archive page layout destroy on list view.
> Fixed: Near me filters units
> Fixed: Permalinks not updating.
> Fixed: Ads Campaign Days was not Translatable.
> Fixed: On the event User dashboard there is Facebook and twitter is not translatable.
> Fixed: On checkout page unlimited days were not shown
> Fixed: Banner side search without main text heading not showing
> Fixed: On Archive Page List view address showing just location
> Fixed: FES builder did not allow to update the custom fields
> Fixed: Side search banner does not show the placeholders
> Fixed: Tagline on LP posts element must be of 100 character
> Fixed: Count of listings on location elements.
> Fixed: Listing categories element Abstract View 2, only 7 categories display.

= 6th December 2020 | Version 2.5.14 =

> Updated: Security hardening to fix recently discovered vulnerabilities
> Fixed: When full address set mandatory it also make mandatory "manual co-ordinates"
> Fixed: On Edit Listing Page While Removing Categories the layout changes.
> Fixed: If Unselect All The Features It Did not Update The Feature To Empty.
> Fixed: In dashboard booking translations
> Fixed: On location archive page filters does not filter the selected location listing
> Fixed: Advanced filters does not show if the form fields are created by FES Builder
> Fixed: Multi-criteria ratings doesn't work with the categories having "&" in their title
> Fixed: Exclusive form fields vanishes by changing category
> Fixed: nearby listings does not show the nearest lists
> Fixed: PayPal amount with fixed coupon was not correct
> Fixed: In user dashboard inbox date translation

= v2.5.13 =
> Updated: WPBakery Page builder updated
> Fixed: PayPal issue after changing plan with coupon.
> Fixed: PayPal incorrect Price after applying Fix price coupon.
> Fixed: Duplicate pages when importing all demos (WPBakery/Elementor)
> Fixed: Payment Failed page was set as Default.
> Fixed: With Redux latest version Form Fields Edit/Delete options not working.
> Fixed: Transparent Footer Background option not working.
> Fixed: Unable to change section name on Submit listing Page.
> Fixed: Add new text field with placeholder, placeholder will not work.
> Fixed: Required in not working on all Fields.
> Fixed: Categories including "& operator" in their names, are not woking with Multi-rating.
> Fixed: After importing theme PAYMENT FAILED page was set as Default.
> Fixed: Price Plan name doesn't show on Claim.
> Fixed: Proceed to Payment Button is disabled when proceed to pay to Claimed listing.
> Fixed: Total Amount is incorrect on Ads Invoice.
> Fixed: On Menu > Fixed: Group "Tooltip" was not giving any information.
> Fixed: Ad Campaign Page in App view, shows Transaction Date instead of Start Date.
> Fixed: RestaurantPro not getting images from server.
> Fixed: Categories Icon on banner was invisible after importing theme.
> Fixed: Add Type or Group button on Menu adding multiple entries.
> Fixed: Lead Form SENT FROM emails changed from Admin Email to Listing Author email
> Improved: Several UI/UX issues has been fixed for desktop and App View
  • Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

contraseña: Xem hướng dẫn bên dưới

Аddons Appointments + Listingpro Lead Form:

Thông báo: Hotrowordpress đang fix link download, công việc này có thể mất đến vài ngày. Mong các bạn thông cảm và đợi thêm giúp nhé! Mọi chi tiết hoặc cần gấp liên hệ trực tiếp qua các kênh social hoặc email nhé!

ListingPro v2.6.5 NULLED – WordPress Directory Theme nulled
para descargar haga clic en aquí