COVID-19 Live Statistics for WordPress Plugin v2.1.2 nulled

COVID-19 Live Statistics for WordPress

to download click here

COVID-19 Live Statistics for WordPress giúp thống kê trực tiếp theo dõi số trường hợp được xác nhận, đã phục hồi và tử vong theo quốc gia hoặc toàn cầu do COVID-19.

Plugin cung cấp một shortcode [covid19] để hiển thị Thống kê trực tiếp, bạn có thể sử dụng shortcode trong bài viết, trang và widget.

Ví dụ
[covid19 country="Vietnam"]
Thuộc tính Shortcodes:
[covid19 title="Title" country="Vietnam" style="2" label_confirmed="Label confirmed" label_deaths="Label deaths" label_recovered="Label recovered"]
  • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

Demo: https://codecanyon.net/search/26011739

Tính năng nổi bật COVID-19 Live Statistics for WordPress Plugin

COVID-19 Live Statistics for WordPress Plugin v2.1.2 nulled
to download click here