ContactSheets v2.0 NULLED – Contact Form 7 Google Spreadsheet Addon nulled

ContactSheets - Contact Form 7 Google Spreadsheet Addon - CodeCanyon Item để bán

to download click here

ContactSheets – Contact Form 7 Google Spreadsheet Addon một trong những plugin phổ biến để lưu Contact Form 7 các mục nhập biểu mẫu trong một Bảng tính Google duy nhất. Nó có thể dễ dàng lưu tất cả các mục nhập của bạn trong một bảng tính với các tính năng tuyệt vời.

Chúng tôi cũng có thể đặt tiêu đề đóng băng trong Bảng tính Google. Người dùng có thể dễ dàng thay đổi tên tiêu đề và đặt hàng tùy chỉnh trong trang cài đặt ContactSheets. Cũng có tùy chọn cho trường tệp để lưu tất cả các tệp trong thư mục tải lên plugin và thêm liên kết trong hàng Bảng tính Google.

ContactSheets, bạn trở nên chuyên nghiệp Hỗ trợ 24/7 và rộng rãi Documentation.

Plugin tuân thủ PHP 7.x, WordPress 5.3.xContact Form 7 5.1.x.

Entry Protection – V1.1

Bảng liên hệ - Contact Form 7 Google Spreadsheet Addon - 4

Bảng liên hệ - Contact Form 7 Google Spreadsheet Addon - 5

ContactSheets - Contact Form 7 Google Spreadsheet Addon - 6

Bảng liên hệ - Contact Form 7 Google Spreadsheet Addon - 7

Nhật ký thay đổi Contact Form 7 Google Spreadsheet Addon

ContactSheets - Contact Form 7 Google Spreadsheet Addon v2.0 Nulled Free Changelog
- Edit Sheet Headers
- Clear Spreadsheet
- Enable / Disable Sheet Headers
- Sorting Sheet Headers
- Optimize the code

ContactSheets v2.0 NULLED – Contact Form 7 Google Spreadsheet Addon nulled
to download click here